Obligātā apdrošināšana 2001.g.dz.-2007.g.dz.!!! Jaunākiem gadiem pēc vēlēšanās!!

Obligātā apdrošināšana 2001.g.dz.-2007.g.dz.!!! Jaunākiem gadiem pēc vēlēšanās!!

N.p.k. Apdrošināšanas segums Limits EUR Komentārs
1. Traumas
1.a Mežģījumi, lūzumi, komplicēti lūzumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.b Iekšējo orgānu bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.c Mīksto audu bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.d Citi traumatiski bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.e Nervu sistēmas bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.f Redzes orgānu bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.g Dzirdes orgānu bojājumi 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)
1.h Neatgriezenisks sakropļojums 1500 (skat. Traumas III tabulu, atlīdzība tiek maksāta % no traumas smaguma)

2. Ārstēšanās stacionārā 1700 (par ārstēšanos stacionārā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par katru stacionārā pavadīto dienu, 0,3 % apmērā no apdrošināšanas summas)

3. Sakropļojums vai invaliditāte 3000

4. Skolas somas apdrošināšana (mācību grāmatas, kancelejas preces, burtnīcas, sporta tērps, sporta apavi) 100 (kopējais limits netiek dalīts atkarībā no somas satura)
*polises darbības termiņš 24h diennaktī un tā darbojas visā pasaulē, kā arī treniņu un sacensību laikā nodarbojoties ar futbolu

Kopējā maksa vienam sportistam 11.20 EUR   (Apdrošināšanas derīgums 01.05.2015.-01.05.2016.)

Sīkāka informācija un samaksa pie grupu vecākiem:

Rīgā:

2002.g.dz.. Kristīne Jaunpuce (Kristiāna Sprukuļa mamma)

2003.g.dz. Sanita Tamašune (Toma Tamašuna mamma)

2004.g.dz. Andris Kazaks (Reiņa Kazaka tētis)

2005.g.dz. Inga Fokrote (Emīla Ralfa Fokrota mamma)

2006.g.dz./2007.g.dz. Aiga Ozoliņa (Deiva Ozoliņa mamma)

Siguldā:

Jānis Stūrītis (Jāņa Stūrīša tētis )

Saulkrastos :

Renāte Danelsone (Alekša Siņiļņikova mamma)

 

Attachment

znak_voskl