Iekšējās kārtības noteikumi

SPORTISTA UZVEDĪBAS KODEKSS

1.Spēlē atbilstoši noteikumiem!

2.Nekad nestrīdies ar tiesnesi.

3.Savaldi sevi! Vārdiska tiesneša vai pretinieka apvainošana un provocēšana nav atļauta un pieļaujama.

4.Trenējieties vienādi daudz un labi kā vieni paši, tā arī komandā. No tā tava komanda tikai iegūs, un iegūsi arī tu.

5.Atbalsti labu sportu! Aplaudē visiem labiem priekšnesumiem un rezultātiem, ko sniedz tava komanda.

6.Izturies pret visiem sava sporta veida pārstāvjiem tā kā tu gribi, lai izturas pret tevi!

7.Nemānies un negodīgi neizmanto citus dalībniekus!

8.Sadarbojies ar savu treneri un komandu! Bez viņiem nebūtu sacensību.

9.Piedalies sava labuma un prieka pēc, nevis izdabājot trenerim vai vecākiem!

10.Cieni citu dalībnieku tiesības, neskatoties uz viņu dotībām, sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai vai reliģijai.

 

VECĀKU UZVEDĪBAS KODEKSS

11.Atceries, ka bērns piedalās un sporto savam, ne jūsu priekam!

12.Iedrošiniet bērnu sportot un piedalīties, bet nepiespiediet viņu!

13.Koncentrējieties uz bērna ieguldījumu un sasniegumiem, nevis uz viņa uzvaru vai zaudējumu!

14.Iedrošiniet bērnus vienmēr spēlēt atbilstoši noteikumiem un nesaskaņas risināt bez vardarbības!

15.Nekad nekritizējiet un nekliedziet uz bērnu, ja viņš ir izdarījis kļūdu vai zaudējis sacensībās!

16.Atcerieties – bērni vislabāk mācās no piemēriem. Novērtējiet visu spēlētāju priekšnesumus un prasmīgu spēli!

17.Atbalstiet visas iespējas vārdisku un fizisku pazemojumu izskaušanai no sporta!

18.Cieniet tiesnešu lēmumus un māciet bērniem darīt to pašu!

19.Novērtējiet brīvprātīgo treneru, tienešu un organizatoru darbu – bez viņiem jūsu bērns nevarētu piedalīties un sportot!

20.Cieniet katra jauna cilvēka tiesības, taisnību, neskatoties uz viņa sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai un reliģijai!

Lasīt vairāk