Sporta skolas uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi