SK Super Nova uz ārkārtas situācijas laiku aptur savu darbību.

❗️❗️❗️
Valsts ārkārtas situācijas dēļ uz laiku tiek apturēta Sporta Kluba Super Nova darbība

Ceturtdien, 12. martā, valsts Krīzes vadības padomes sēdē nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtas situāciju no 13. marta līdz 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību Latvijas teritorijā.
Tai skaitā lēmums paredz uz laiku PĀRTRAUKT mācību procesa norisi klātienē VISĀS izglītības iestādēs, tai skaitā kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (treniņi, sacensības un mēģinājumi).
Ņemot vērā valsts norādījumus, Sporta Klubs Super Nova apzinās situācijas nopietnību un uz noteikto laika posmu pārtrauc darbības procesu – treniņus, sacensības, sapulces, u.c. publiskos pasākumus.
Klubs aicina ar izpratni pieņemtpreventīvos pasākumus -SK Super Nova neapdraudēs savus audzēkņus, futbolistus, trenerus un personālu.
Atcerēsimies, ka cilvēka drošība un veselība ir pirmajā vietā, bet visas pārējās aktivitātes drošības nolūkos ir sekundāras!
Klubs uzskata, ka arī futbola sabiedrībā ir jāapzinās, cik svarīga ir sabiedrības līdzatbildība un jābūt par piemēru, solidarizējoties un domājot par līdzcilvēku drošību un veselību.
Apzinoties futbola sabiedrības apjomu un kopību, ir iespējams veicināt augsta līmeņa atbildības veicināšanusabiedrībā, tāpēc aicinām citus futbola klubus un organizācijas ar nopietnību attiekties pret valsts norādījumiem.
Pēc 01.04. sēkos informācija no kluba par talāko rīcību mācību procesā

Attachment

89524840_2874232872638455_4379519426643361792_n