Jaunumi

Spānija.

Stažēšanās iespējas Spānijā 2014. gada 9.oktobrī starp SK “SuperNova”, BCFL un Palensijas parstāvjiem panākta vienošanās, ka sākot ar 2015. gada sezonu labākiem SK “SuperNovas” audzēkņiem : U – 12 (2003.g.dz.) līdz U – 17 (199